Τα μαθήματα του ακαδημαϊκού εξαμήνου έχουν ξεκινήσει κανονικά εκτός από τα μαθήματα:

Κβαντομηχανική Ι
Κβαντομηχανική ΙΙ
Μετασχηματισμοί και Ανάλυση Fourier
Διαφορικές Εξισώσεις
Θεωρητική Μηχανική Ι
Θεωρητική Μηχανική ΙΙ
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Εργαστήριο Οπτικής

για τα οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.