Στις 29 Μαρτίου 2024 και ώρες 17:00-21:00 στο Αμφιθέατρο 1- Εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης στα Κιμμέρια, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση – Δυνατότητες σύνδεσης Πανεπιστημίου και Αγοράς Εργασίας” προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη των επιχειρήσεων της ΑΜΘ και του Ιδρύματος.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα παρευρίσκονται εκτός άλλων και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχανιών της ΑΜΘ, επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 
Το σχετικό ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση, βρίσκεται εδώ και εδώ.