Λόγω τεχνικών προβλημάτων με την αίθουσα, το μάθημα “Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς” της Δευτέρας 7/10/19 θα αναβληθεί, τόσο για το τμήμα της Δευτέρας 7/10/19, και ώρα 10:00-14:00 όσο και για το τμήμα της Δευτέρας 7/10/19, και ώρα 14:00-18:00. Οι φοιτητές των τμημάτων αυτών θα χωριστούν σε ομάδες (group A και group B) με νέα ανακοίνωση, και θα έρθουν την Δευτέρα 14/10/19 η ομάδα Α, και 21/10/19 η ομάδα Β.

Η συγκέντρωση των φοιτητών των τμημάτων της Τετάρτης 9/10/19 και της Παρασκευής 11/10/19, που είχε κανονισθεί για την Τετάρτη 9/10/19, και ώρα 10:00 θα εκτελεστεί κανονικά στο χώρο του εργαστηρίου.


Μαραγκάκης Μιχάλης