Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Φυσικής που έχουν δηλώσει «παραλαβή κωδικών αυτοπροσώπως» να προσέλθουν στη γραμματεία την Πέμπτη 10-10-2019 11.00-13.00