Η πρόοδος στον Διαφορικό Λογισμό Ι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη17 Δεκεμβρίου 2019, στις 9:00 π.μ., στο Μεγάλο Αμφιθέατρο.

Η ύλη της προόδου θα είναι η παρακάτω:

  1. Κεφάλαιο 1ο (Βιβλίου THOMAS). Τμήματα 1.1-1.3 (σελίδες 1-30).
  2. Κεφάλαιο 2ο (Βιβλίου THOMAS). Τμήματα 2.1, 2.2, 2.4-2.6 (σελίδες 39-105, εκτός της 2.3).
  3. Κεφάλαιο 3ο (Βιβλίου THOMAS). Τμήματα 3.1-3.6 (σελίδες 107-156).
  4. Κεφάλαιο 4ο (Βιβλίου THOMAS). Τμήματα 4.1-4.4 (σελίδες 193-226), 4.7 (σελίδες 246-262).
  5. Κεφάλαιο 5ο (Βιβλίου THOMAS). Τμήματα 5.1-5.5 (σελίδες 263-315).
  6. Κεφάλαιο 7ο (Βιβλίου THOMAS). Τμήματα 7.5-7.7 (σελίδες 434-476).

Η συμμετοχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ο βαθμός της συνεισφέρει κατά 20% στον τελικό βαθμό.

Ο Διδάσκων

Βασ. Τσιάντος

Καθηγητής