Η πρόοδος στην Διανυσματική Ανάλυση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη5 Δεκεμβρίου 2019, στις 13:15.

Η ύλη είναι το δεύτερο κεφάλαιοτου Βιβλίου “Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς“.

Η συμμετοχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗκαι ο βαθμός της συνεισφέρει κατά 20% στον τελικό βαθμό.

Ο Διδάσκων

Βασ. Τσιάντος

Καθηγητής