ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

Σας ενημερώνουμε ότι, με την νέα ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (ΦΕΚ 956/21-3-2020), αναστέλλονται προσωρινά, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020:

  • Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία
  • Η πρακτική άσκηση φοιτητών
  • Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές
  • Οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 
[Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ]

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματός να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο e-class των μαθημάτων που παρακολουθούν, ώστε να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις των διδασκόντων που αφορούν την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, με οδηγίες για τη σύνδεσή τους σε αυτά.

Εξυπηρέτηση Φοιτητών – Γραμματεία

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την εξάπλωση του COVID-19, η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται αιτήματα / ερωτήματα μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail: info@physics.ihu.gr)