Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την εξάπλωση του COVID-19, η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται αιτήματα / ερωτήματα μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@physics.ihu.gr)