ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από επιτυχή αξιολόγηση από την Google και το Harvard Global Health Institute, η ερευνητική πρόταση του Δρ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, που υπεβλήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας του με το Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, επιχορηγήθηκε με το πόσο των $7.635 σε υπηρεσίες πρόσβασης προηγμένου εξοπλισμού Cloud της Google, με σκοπό την παραγωγή πρότυπης έρευνας για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19. Η ερευνητική πρόταση, η οποία ξεχώρισε μεταξύ εκατοντάδων ανταγωνιστικών προτάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετίζεται με την πρόβλεψη της νόσου Covid-19 από υλικό ψηφιακής ακτινοδιάγνωσης υπολογιστικής τομογραφίας, μέσω προηγμένων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα εξειδικευμένων νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης.

Σημειώνεται ότι ο Δρ. Κ. Δεμερτζής είναι, επίσης, διδάσκων στο Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ με το πρόγραμμα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας.