Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020 έχει ανακοινωθεί στη σχετική διεύθυνση Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιούνιος 2020