Αίτηση Στέγασης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικάσκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.grΣε περίπτωση αποστολής αίτησης και δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ή σε διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση, θα ακυρώνονται. Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, τα νέα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ως απαντητικό email.

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή η Αίτηση Στέγασης, τα Δικαιολογητικά Στέγασης και ο κανονισμός Εστιών (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας μπορείτε να χρησιμοποιείται και τη σελίδα του Facebook «Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Καβάλας». Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. Το Τμήμα Φοιτητκής Μέριμνας με νέα ανακοίνωση θα σας στείλει το URL στο Youtube για το βίντεο που θα ετοιμαστεί σχετικά με τα δικαιολογητικά

Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού email

Προσοχή! Η υπηρεσία υποχρεούται να σας αποστείλει την αίτησή σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για την επιβεβαίωση της παραλαβής της εντός ενός μήνα. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση πρωτοκολλημένη, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο 2510 462300 ή στο email stegasi@emt.ihu.gr

Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2020. Δεν θα υπάρξει παράταση