Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί στον χώρο του εργαστηρίου Η/Υ και μπροστά σε Η/Υ, και ΟΧΙ σε αμφιθέατρο.

Λόγω του περιορισμού των θέσεων εργασίας της αίθουσας, είναι απαραίτητο να δηλώσετε εκ των προτέρων την πρόθεση σας να εξεταστείτε. Παρακαλώ να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο στο exams του μαθήματος.

Επίσης, σε περίπτωση που δεν χωράει η αίθουσα το σύνολο των φοιτητών στην κανονική ώρα εξέτασης, θα βγει ανακοίνωση για το πως θα σπάσετε σε δύο τμήματα εξέτασης, και ποια θα είναι η ώρα εξέτασης του/της κάθε φοιτητή/τριας.