ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου

Γίνεται γνωστό στους Φοιτητές του τμήματος Φυσικής ότι εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Μαθηματικές Μέθοδοι» Φυσικής, λόγω διακοπής του INTERNET, στο Γραφείο του Διδάσκοντα. Το μάθημα θα αναπληρωθεί τις επόμενες δύο Παρασκευές μετά το πέρας του τακτικού 2ωρου διδασκαλίας του παραπάνω μαθήματος, την ημέρα αυτή, ήτοι 11:00-12:00 π.μ.

Δρ. Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου Επίκουρος Καθηγητής

Διευθυντής Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος, Κινητηρίων Συστημάτων & Η/Μ Συστημάτων