Την Παρασκευή 21-5-2021 και ώρα 20.00 θα δοθεί διάλεξη με τίτλο:”Econophysics: Mathematical Structures in Economic and Social Sciences”από τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου του Paderborn της Γερμανίας , Dr. Jurgen Mimkes.Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην αίθουσα της πλατφόρμας Zoom: https://zoom.us/j/95019550924

Περίληψη

Η Οικονομική Φυσική (EconoPhysics) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας  σύμφωνα με το οποίο γίνεταιεφαρμογή αρχών και νόμων της φυσικής με σκοπό να λυθούν προβλήματα που αφορούν την Οικονομία. Ειδικότερα η Οικονομική Φυσική γεννιέται στα μέσα της δεκαετίας του 90 προκειμένου να μελετηθούν οι συμπεριφορές χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση αρχών και νόμων της Φυσικής. Έτσι νόμοι και μοντέλα από το πεδίο της Στατιστικής Φυσικής, της μη Γραμμικής Δυναμικής (Θεωρίας του Χάους), των Νευρωνικών Δικτύων και της Ασαφούς Λογικής αποτελούν τα νέα εργαλεία σε προβλήματα ανάλυσης και πρόβλεψης της συμπεριφοράς των χρηματαγορών.

Ειδικότερα, η Οικονομική Φυσική γεννιέται από τους Ε. Stanley και R.N. Mantegna αρχές της δεκαετίας του 90, προκειμένου να εξηγήσουν την μεγάλη μεταβολή στους Χρηματηστιριακούς δεικτες τη “Μαύρη Δευτέρα” του 1987. Σήμερα, το αντικείμενο αυτό διευρύνεται συνεχώς και δημιουργούνται τα πρώτα μεταπτυχιακά τμήματα παγκοσμίως.

Με δεδομένο ότι το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 15 περίπου φορές μικρότερο από την συνολική κεφαλαιοποίηση του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κ.λ.π) η σημασία μελέτης των χρηματιστηριακών αγορών με αυτά τα νέα εργαλεία αποκτά τεράστια σημασία, αφού η πρόβλεψη κατάρρευσης δεικτών αποσοβεί παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις.