Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν µόνο ηλεκτρονικά µέσω του νέου συστήματος Unitron https://uniportal.ihu.gr/  από:

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 έως και Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Δε θα δοθεί καμιά παράταση στις παραπάνω ημερομηνίες

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ.