Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει εκδώσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. Δείτε τα σχέτικα έγγραφα εδώ και εδώ.