Το Τμήμα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ανακοινώνει ότι έχει προκηρυχθεί μια θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Μη καταστροφικός έλεγχος σε ενεργειακά συστήματα με έμφαση στη ραδιογραφία νετρονίων”.

Οι λεπτομέρειες της θέσης υπάρχουν στο συνημμένο έγγραφο.