Στο πλαίσιο  της πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο» αναρτήθηκε η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (https://rc.ihu.gr/?p=6624) για τις υποτροφίες  φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας  για το  ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022.

Οι υποτροφίες που θα δοθούν είναι  εκατόν τριάντα οκτώ (138)  για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01/10/2021 έως 30/06/2022 με ποσό έκαστης υποτροφίας εννιακοσίων ευρώ (900,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την Πέμπτη 30/06/2022 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipotrofies@emt.ihu.gr. 

Για περισσότερα δείτε την πρόσκληση εδώ και κατεβάστε την αίτηση από εδώ.