Ενόψει του κλεισίματος των δηλώσεων του εαρινού εξαμήνου 2021-2022 από την γραμματεία, παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν προβεί στην οριστικοποίηση των δηλώσεων τους να το πράξουν άμεσα.

Ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις, θα κλείσουν την Δευτέρα 18 Απριλίου, προκειμένου οι φοιτητές να κάνουν τυχόν διορθώσεις και οριστικοποίηση.

Επισημαίνουμε ότι δε θα γίνει καμιά τροποποίηση δήλωσης μαθημάτων από τη Γραμματεία.