Στο νέο πρόγραμμα υπάρχει μόνο μια μεταβολή στο 6ο εξάμηνο για διευκόλυνση των αναπληρώσεων κάποιων μαθημάτων. Στο 2ο και 4ο εξάμηνο ΔΕΝ υπάρχουν μεταβολές.