Το Τμήμα Φυσικής του Δι.Πα.Ε. θα δεχτεί υποψηφίους για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023 στα θέματα που βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που βρίσκεται εδώ.

Οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Το καθεστώς των υποψηφίων διδακτόρων (υποχρεώσεις προς το Δι.Πα.Ε. και παροχές από αυτό) περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ, εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Τμήματος, δηλαδή έως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι ειδικά οι συστατικές επιστολές θα μπορούσαν να αποσταλλούν ηλεκτρονικά με email στην Γραμματεία μέχρι και το πέρας της προθεσμίας, αντί να συμπεριληφθούν στο αρχείο zip. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο αποστολέας (από τον οποίο προέρχεται η συστατική επιστολή) να αναγράψει στο θέμα του e-mail το εξής: “Συστατική επιστολή για τον υποψήφιο διδάκτορα ….. Ονοματεπώνυμο υποψηφίου…..”.

Α/ΑΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕρευνητική Περιοχή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣΣύντομη περίληψη
1Ι. Φαντίδης fantidis@physics.ihu.gr fantidis@yahoo.grΕφαρμογές της μεθόδου Monte Carlo στο χώρο της Πυρηνικής Τεχνολογίας Applications of the Monte Carlo method in the field of Nuclear TechnologyΣκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης λογισμικών που κάνουν χρήση της μεθόδου Monte Carlo για την ανάπτυξη συστημάτων με εφαρμογές στη μηχανική και ιατρική. Στα πλαίσια της έρευνας θα γίνει προσπάθεια για την ανάπτυξη ή και βελτιστοποίηση διατάξεων που θα καθιστούν τις παραγόμενες διατάξεις χρήσιμες για να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές διατάξεις.
2Κ. Καρακουλίδης karakoul@physics.ihu.grΘερμογραφική Μελέτη Ηλεκτρικών Μηχανών Thermographic study of electric machinesΣκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι θερμογραφικής μελέτης των Ηλεκτρικών Μηχανών. Στα πλαίσια της έρευνας θα αναπτυχθούν θερμογραφικές μέθοδοι όχι μόνο στο πεδίο των προσομοιώσεων αλλά και στο πραγματικό πεδίο.
3ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ mmara@physics.ihu.grΔιδακτική των Φυσικών Επιστημών μέσω STEAM STEAM didactic practices in Natural Sciences1) Οι διδακτικές πρακτικές STEAΜ (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics) εφαρμόζονται επίσημα στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Στην διδακτορική διατριβή αυτή πρόκειται να σχεδιαστούν, να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν διδακτικά σενάρια, που βασίζονται στο εκπαιδευτικό μοντέλο STEAM και απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ mmara@physics.ihu.gr2) Διήθηση και εφαρμογές της μελέτης πραγματικών ανθρωπογενών τεχνολογικών συστημάτων. Percolation and applications in the study of man-made technological systems.2) Σκοπός της διατριβής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη δημιουργία κοινοτήτων και διασυνδεδεμένων τμημάτων πραγματικών ανθρωπογενών συστημάτων, όπως συστήματα τεχνολογικού, κοινωνικού ή και οικονομικού περιεχομένου. Θα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας τους, όπως και την εξέλιξη της συνδεσιμότητας τους στο χώρο (γεωγραφικά) και στον χρόνο. Θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο να έχει καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού, να διαχειριστεί βάσεις δεδομένων μεγάλου όγκου, και να αξιοποιήσει την μέθοδο της διήθησης για να μελετήσει την ανθεκτικότητα δικτύων.
5ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ mmara@physics.ihu.gr3) Προσομοίωση μικροδομής υλικών με βιολογικές εφαρμογές. Simulation of the micro-structure of materials with biological applications3) Σκοπός της διατριβής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ιδιότητες συγκεκριμένων υλικών τα οποία παρουσιάζουν δυνατότητες χρήσης για βιολογικές εφαρμογές. Θα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες προσδιορισμού καλύτερων των υφιστάμενων υλικών μέσω προσομοιώσεων. Θα μελετηθεί η επίδραση της δομής και του μεγέθους σε συνδυασμό με το είδος των υλικών και την απαιτούμενη εφαρμογή. Θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο να έχει καλή γνώση δομημένου προγραμματισμού, να διαχειριστεί έτοιμα πακέτα προγραμμάτων προσομοίωσης υλικών, και να έχει καλές γνώσεις δομής της ύλης.
6Βασίλειος ΤσιάντοςΜελέτη Δικτύων με τη χρήση SWOT Ανάλυσης και Στατιστικής ΦυσικήςΣτην διδακτορική διατριβή θα κατασκευαστεί καινοτόμο μαθηματικό μοντέλο στο οποίο επιστρατεύονται μαθηματικά εργαλεία της Εντροπίας για την αξιολόγηση εναλλακτικών Τρόπων Ενεργείας (ΤΕ), βάση κριτηρίων. Η εν λόγω μοντελοποίηση αποτελεί γενίκευση της Ανάλυσης SWOT στην αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών, η οποία στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των εκτιμήσεων από τα δεδομένα, στην αντικειμενοποίηση του βάρους σημαντικότητας των κριτηρίων, την εξαγωγή της πληροφορίας που υφίσταται εγγενώς στις τιμές αυτών, την ανάδειξη των κριτηρίων υψηλής σημαντικότητας, την διάκριση των διακυμάνσεων και των περιπτώσεων ευαισθησίας (χάος) ή ανθεκτικότητας (ευστάθεια), μέσω τεχνικών Ανάλυσης Ευαισθησίας και τελικώς στην κατάταξη των εναλλακτικών από άποψη σημαντικότητας. Η λειτουργικότητα του μοντέλου εξετάζεται μέσω Μελέτης Περιπτώσεων (Case Study) και τα αποτελέσματα θα συγκρίνονται με αντίστοιχα αποτελέσματα μοντέλων της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης, με αποτελέσματα προσομοιώσεων σε Τακτικά Προβλήματα και με ιστορικά παραδείγματα διαχείρισης κρίσεων.