Τα μαθήματα της Ρευστομηχανικής (5ο εξάμηνο) και της Θεωρητικής Μηχανικής Ι (5ο εξαμηνο) θα ξεκινήσουν Τετάρτη 12/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου, με διδάσκων τον κ. Καλτσά.

Το μάθημα Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα (7ο Εξάμηνο), θα ξεκινήσει την Πέμπτη 13/10/2022 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου, με διδάσκων τον κ. Μαλαματούδη.

Το “Εργαστήριο Οπτικής” του 5ου Εξαμήνου, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14/10, κατά τις ώρες που προβλέπονται από το πρόγραμμα, με διδάσκουσα την κ. Κετζάκη. Για τον σχηματισμό των εργαστηριακών ομάδων, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να προσέλθουν κατά την έναρξη του μαθήματος στο Εργαστήριο Η/Υ.

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Μηχανική του 7ου Εξαμήνου θα ξεκινήσει την Τρίτη 18/10 όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, με διδάσκων τον κ. Μααΐτα.

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Διδακτική της Φυσικής του 5ου εξαμήνου, θα ξεκινήσει από Πέμπτη 13/10, με διδάσκων τον κ. Πράπα όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα. Από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει αλλαγή σε Τετάρτη 17:00.

Το μάθημα Κβαντομηχανική Ι του 5ου εξαμήνου, θα ξεκινήσει από Τρίτη 18/10 όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, με διδάσκων τον κ. Μανιώτη.

Το μάθημα Κβαντομηχανική ΙΙ του 7ου εξαμήνου, θα ξεκινήσει από Τρίτη 18/10 όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, με διδάσκων τον κ. Μανιώτη.

Για τα υπόλοιπα μαθήματα αυτή η ανακοίνωση θα τροποποιηθεί καθώς αυτά ξεκινάνε (με προσθήκες νέων μαθημάτων παραπάνω) και ΔΕΝ θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Συνεπώς, συστήνεται στους φοιτητές να την ελέγχουν περιοδικά.