Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και τους χώρους διδασκαλίας, οι οποίες αφορούν κυρίως μαθήματα μεγαλυτέρων εξαμήνων. Παρακαλώ όπως κατεβάσετε την καινούρια έκδοση του από εδώ.