Έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τις αρχές του Ιδρύματος η οποία βρίσκεται για την ενημέρωση σας εδώ.