Το μάθημα Αστρονομία – Αστροφυσική (7ο εξάμηνο), με διδάσκουσα την κ. Σκάρα, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 24/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου.

Το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις (3ο εξάμηνο), με διδάσκων τον κ. Κα΄λλίνικο, θα ξεκινήσει την Τρίτη 25/10 στις 15.00-17.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου.

Το μάθημα Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (7ο εξάμηνο), με διδάσκων τον κ. Καλεντερίδη, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 20/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου.

Το μάθημα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (7ο εξάμηνο), με διδάσκων τον κ. Τσίρλη, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 20/10 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα Υπολογιστική Φυσική και Εφαρμογές της (7ο εξάμηνο), με διδάσκων τον κ. Παλαπανίδη, θα ξεκινήσει την Τρίτη 25/10 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Επόμενες ανακοινώσεις για έναρξη μαθημάτων από έκτακτο προσωπικό θα προστεθούν σε αυτή την ανακοίνωση.