Λόγω ασθενείας του διδάσκοντα το μάθημα “Εκπαιδευτική Ψυχολογία” του 6ου εξαμήνου, της Πέμπτης 23/2/22 θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.