Το ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει εδώ και αφορά όλο το ίδρυμα και συνεπώς και το Τμήμα μας.

Επίσης, λόγω της μη έναρξης των συμβάσεων κάποιων μελών έκτακτου προσωπικού, ειδικά την Πέμπτη 23/2, το μάθημα Εκπαιδευτική Ψυχολογία του 6ου εξαμήνου θα διεξαχθεί στις 12:00-15:00 στην αίθουσα των ΣΑΕ.