Προσωρινή απαγόρευση εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (ΦΕΚ 783/10-3-2020), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αναστέλλονται προσωρινά, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020:

α) όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των εργαστηρίων, των αναγνωστηρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων,

γ) οι τελετές, οι ημερίδες, τα συνέδρια, τα σεμινάρια, οι συγκεντρώσεις με επισκέπτες από το εξωτερικό, οι εκδρομές και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και συναθροίσεις κοινού στις Πανεπιστημιουπόλεις και στα Τμήματα του Ιδρύματος,

δ) οι μετακινήσεις μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας προς τις χώρες υψηλού κινδύνου.

Επισημαίνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την συνέχιση της εκπαίδευσης με τεχνικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Tα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται ήδη αποκλειστικά εξ αποστάσεως, οι διοικητικές υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων συστήνεται η κατά το δυνατόν πραγματοποίηση τους μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Επίσης, συνεχίζονται κανονικά:

  • οι κάθε είδους ερευνητικές δραστηριότητές, 
  • η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και
  • η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών

Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται με διανομή φαγητού σε πακέτο από συγκεκριμένα σημεία σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Κατερίνη, Κιλκίς, Διδυμότειχο). Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τα ειδικά σημεία διανομής.

Όσοι/όσες από το προσωπικό του Ιδρύματος ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση των ιατρών εργασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ΄ οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους.

Για τους γονείς που θα παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών θα υπάρξει ειδική μέριμνα όσον αφορά την απουσία από την εργασία τους. Για το συγκεκριμένο μέτρο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος επιπλέον συστήνει:

α) στις Γραμματείες των Τμημάτων να αντιμετωπίζουν τα φοιτητικά και άλλα θέματα κυρίως μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

β) σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας την πιστή και με αίσθημα ευθύνης τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).