Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού 

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

 • 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 έως 13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση για κατάταξη (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία).
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών (για πτυχιούχους εξωτερικού)

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Γενική Φυσική Ι 
 2. Διαφορικός Λογισμός Ι
 3. Γενική Φυσική ΙΙ 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 -14:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα:
ΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
Γενική Φυσική Ι
Εξεταστέα Ύλη 
(Περιεχόμενο Μαθήματος)
Τετάρτη 3/12/202011:00 – 14:00Εργαστήριο  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Διαφορικός Λογισμός Ι
Εξεταστέα Ύλη
(Περιεχόμενο Μαθήματος)
Πέμπτη 4/12/202011:00 – 14:00Εργαστήριο  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Γενική Φυσική ΙΙ
Εξεταστέα Ύλη
(Περιεχόμενο Μαθήματος)
Παρασκευή 5/12/202011:00 – 14:00Εργαστήριο  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
* Εφόσον υπάρξει μεγάλος αριθμός υποψηφίων η αίθουσα μπορεί να αλλάξει και θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους 5 ημέρες πριν τις εξετάσεις.

*Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα εξέτασης του μαθήματος. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

 1. Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 1ος τόμος, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός), 2012, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1493-5
 2. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Α ΤΟΜΟΣ, Young H., Freedman R., 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3535-7
 3. Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Τόμος Α, Giancoli, 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-342-5
 4. Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Δαυΐδ Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Νικόλαος, 2019, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-837-6

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ I

 1. THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, [George B. Thomas], Jr., Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, 2018, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-515-3
 2. Ανώτερα Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ, 2016, Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ISBN: 978-960-602-116-9
 3. Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διανυσματικής και γραμμικής άλγεβρας, Τύπος: Σύγγραμμα, ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2016, Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ISBN: 978-960-602-079-7
 4. Ανώτερα Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, Murray R. Spiegel, 1982, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ISBN: 978-960-7610-20-1

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 1. Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 2ος τόμος, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός), 2013, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1594-9
 2. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Β ΤΟΜΟΣ, Young H., Freedman R., 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3536-4
 3. Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Τόμος Β, Giancoli, 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-376-0