Έχει αναρτηθεί σχετική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία εξηγεί τους όρους και τις διαδικασίες μετεγγραφών/μετακινήσεων εδώ.