Την Τετάρτη 30/11/2022 και ώρα 13:00 στην διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/j/95400919191 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση. Στη συνάντηση θα γίνει συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη διδακτική παιδαγωγική επάρκεια κα. 

Καλούνται όσοι φοιτητές (από όλα τα έτη) επιθυμούν, να παραστούν για να υποβάλλουν τα ερωτήματα τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

Ν. Βορδός

Αν. Καθηγητής